MORE THAN WORDS – integrating creativity in intercultural training

A projekt címe: MORE THAN WORDS – integrating creativity in intercultural training
A projekt száma: 2017-1-UK01-KA204-036613
Megvalósítás ideje: 2017. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.
Támogató program: Erasmus+ KA2
Támogatás összege: 352.915,- EUR
Támogató program linkje: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
A projekt célja: A „More than Words” („Több, mint szavak”) projekt célja azt volt, hogy a verbalitásukban akadályoztatott csoportokkal dolgozó szakemberek, pedagógusok, szociális és kulturális munkások, képzők eszköztárát fejlessze és interkulturális kommunikációját javítsa. A projekt során módszereket, gyakorlatokat fejlesztettünk ki, valamint felmérést végeztünk, melyeket kiadványokba foglaltunk.
Célcsoportja: Nemverbális eszközökben érdekelt segítő szakemberek, képzők, oktatók, szociális és kulturális szakemberek.
Partnerek: 7 nemzetközi partner: Border Crossings (Egyesült Királyság), EURO-NET NETWORK (Olaszország),

Comparative Research Network e.V., CRN (Németország), Stowarzyszenie Dla Ziemi (Lengyelország), Association des Égyptiens au Luxembourg (Luxemburg), Network African Rural and Urban Development

(Németország)

Rövid összefoglaló (mit valósítottunk meg): A kommunikációs készségek hiánya gyakran akadályozza a kölcsönös megértést a hátrányos helyzetű (alacsony szóbeli kompetenciájú) csoportok és más társadalmi csoportok között. A kommunikációs gátak részét képezhetik a kulturális különbözőségekkel kapcsolatos nehézségeknek még olyankor is, amikor egy nyelvet beszélünk.

A projektünk egyik fő eredménye egy európai tréningmodul, amely új megközelítéseket és módszereket kínál ezekre a jelentős kihívásokra. A jó gyakorlatok szintézisét, a módszertani alapvetéseket és részletes gyakorlati útmutatókat tartalmazó kiadványokat egy művészi film is kiegészíti, mely szintén hasznosítható oktatási, nevelési célokra. Projektünk olyan rokon szemléletű szervezetek Európát átszövő stratégiai partnerségén alapult, melyeknek kisebbségi közösségekkel kapcsolatos munkatapasztalata van. A projektvezető partner, a Border Crossing egy angliai székhelyű szervezet, amely az interkulturális dialógust támogatja szakképzésen és előadóművészeten keresztül. Erőteljes, kreativitásra építő módszertanával, színházi és kreatív tanulási eszközeivel a kultúrák közötti megértést ösztönzi. A partnerek megközelítése, tapasztalatai és munkaterületei szerteágazóak és kiegészítik egymást.

A partnerség két kulcsfontosságú partnercsoportból állt össze. Az igényfelmérő csoportot három olyan szervezet alkotta, amelynek közvetlen tapasztalata van sérülékeny csoportokkal folyó munka területén. Ezek a németországi NARUD, a luxemburgi AEL, valamint a lengyel Stowarzyszenie „Dla Ziemi” („A Földért” Egyesület). A tréner csoport tagjai innovatív módszereikkel járultak hozzá a nonverbáils interkulturális tréninghez: az angliai Border Crossing a színházi eszközökért, a németországi CRN a digitális történetmesélésért, az olasz Euro-Net a humor- és bohóc-stratégiákért, a magyarországi IKTE pedig az integrált kifejezés- és táncterápiáért volt felelős. Ezek a szervezetek – az első csoport által megfogalmazott igények figyelembevételével, valamint nyomonkövetésük és visszajelzéseik támogatásával – önálló tréningeket tartottak a partnerszervezetek szakemberei számára, majd ezekre építve megalkották a szintézis-tréninget és készítették el a kiadványokat.

Ajánló: „A testtel való munka képes gyorsan újra aktiválni traumatikus élményeket, ezért lépésről lépésre kell haladni, állandó figyelemmel kísérve a résztvevőket és a csoport egészét. Fontos, hogy a résztvevőket előre tájékoztassuk, hogy  a testtel való együttműködés során saját és mások határainak tiszteletben tartására fordítsanak kellő figyelmet. Ez a fajta munka gyakorlott csoportvezetőket és segítőket igényel.”
A projekt oldala: https://motw.eu
Letölthető anyagok: E-book (2020) – angol nyelven

More Than Words – Integrating Creativity in Intercultural Training : Training Manual

Szerkesztette: Krisztina Zsiday-Galgóczy, Tibor Cece Kiss, Madlen Werner, Ewelina Barlthel, Martin Barthel; Erasmus+ More than Words Partnership

Könyvtári adatlapja elérhető a következő linken: https://d-nb.info/1213865603

Maga az e-book letölthető innen: https://d-nb.info/1213865603/34

online elérhető pdf-formátum, angol nyelvű, elérhető az issuu-n is: https://issuu.com/geomartin/docs/more_than_words_-_integrating_creativity_in_interc

Guidelines and exercises – aka training module and toolkit

Az összes összegyűjtött gyakorlat (összesen 58) angolul:

https://issuu.com/zsgk/docs/training_module_and_toolkit_full_eng_guidelines_an

A szintézis tréning gyakorlatai 7 nyelven (köztük magyarul is!):

https://issuu.com/zsgk/docs/training_module_and_toolkit_eng_hu_pl_it_ge_fr_ara

Online tréning – angol nyelven

Elérhető projekthonlapunkon (https://motw.eu/) a Training Course gombra kattintva (jobbra fent).

More than words film (2020)

Elérhető online az Erasmus+ projektünk keretében létrejött film az alábbi Vimeo-linken: https://vimeo.com/410717675,

valamint megtekinthető a Youtube-on is: https://www.youtube.com/watch?v=GrrL2_Z32HI

Egy kétperces trailer elérhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=C3GfNbWV9fo

Beszámolók: Tréning beszámolók

‘More than Words’ aims to improve the intercultural communication and training skills of educators, social and cultural workers, and others professionally involved with minority and migrant communities.

We will develop a pan-European curriculum of intercultural training methods that can be applied to work with people whose knowledge of the host country’s language is limited or non—existent.  This curriculum will synthesise the experience of the project partners in different areas of training and creativity, such as theatre, dance, humour therapy and storytelling. The project is crucial in terms of Europe’s relationships with migrant communities and other minorities, especially given the current political and social tensions across the Continent.

Educational work with new European citizens is not simply a question of the desire to learn. A lack of communication skills often hinders mutual understanding between migrants and other social groups. Communication barriers may also include difficulties related to cultural differences, even when there is a common language.

This is a challenge that transcends borders, and requires a pan-European, multi-agency strategy as a response.

The main outcome of the project is therefore a European training module, offering new approaches for both governmental and non-governmental agencies in responding to these highly significant challenges. Other intellectual outputs will include a synthesis of good practices, an online platform of intercultural training, and a documentary film presenting the different stages of project implementation. All these outputs will be disseminated through local multiplier events, allowing user organisations to benefit from project findings and methodologies.

‘More than Words’ will follow a three year project plan based around work packages, intellectual outputs, staff training and transnational meetings. The lead in these work packages will be divided among the partners, ensuring that all partners take an active role in and responsibility for the implementation of the project. Work packages will take place in parallel and in deep interaction with one another. Within them the main project activities will be as follows:

• organisation of five staff trainings that, based on pre-prepared guideline and needs assessment, will present four methods of non-verbal intercultural training and their synthesis;
• creation of a pan-European training module in strong interaction with the trainings, tested at local multiplier events;
• creation of an interactive platform of intercultural training;
• creation of the documentary film reflecting the project narrative;
• dissemination of the project’s results to other appropriate parties and organisations at local multiplier events.

Our project is based on a strategic partnership of like-minded organisations across Europe, working with migrants and minority communities, to develop and share practice for the creation of a collective working methodology in intercultural training. The lead partner, Border Crossings, is a UK-based organisation working in intercultural dialogue through vocational education and performing arts. It has developed strong creative methodologies to encourage understanding between cultures through theatre and creative learning practices. The partners’ approach, experiences and areas of work are diverse and complementary. 

The partnership is composed of two key groups of partners.  The needs assessment group is composed of 3 organisations with direct experience dealing with the needs of migrants and vulnerable groups: Narud, AEL and Dla Ziemi.  The training providers group will contribute with their innovative methods of non-verbal intercultural training: Border Crossings for theatre, CRN for digital storytelling, Euro-Net for humour and clowning strategies and IKTE for dance and body movement therapy. They will provide the staff trainings, and create the synthesised training and reports, based on the needs and accompanied by the monitoring activities of the first group.

A „More than Words” („Több, mint szavak”) projekt arra irányul, hogy a kisebbségekkel, ill. bevándorló közösségekkel dolgozó pedagógusok, szociális és kulturális munkások és további szakemberek interkulturális kommunikációját javítsa, valamint segítő/oktató eszköztárát fejlessze.

Interkulturális tréningmódszerek páneurópai tananyagát fejlesztjük ki, melyek olyan emberekkel is alkalmazhatók, akik nem, vagy alig ismerik a fogadó ország nyelvét. Ez a tananyag a projekt-partnerek tapasztalatainak szintéziseként jön létre, akik olyan különböző területeken fejtik ki tevékenységüket, mint színház, tánc-, valamint humor terápia, történetmesélés. A projekt kiemelkedő fontosságú Európa bevándorló közösségekkel, ill. más kisebbségekkel való kapcsolata szempontjából, különösen, ha tekintetbe vesszük a kontinensen jelenleg uralkodó politikai és társadalmi feszültségeket.

Az új európai állampolgárokkal folytatott oktatási tevékenység nem csupán annak a kérdése, hogy fennáll-e vágy, nyitottság a tanulásra. A kommunikációs készségek hiánya gyakran akadályozza a kölcsönös megértést a bevándorlók és más társadalmi csoportok között. A kommunikációs gátak részét képezhetik a kulturális különbözőségekkel kapcsolatos nehézségeknek még olyankor is, amikor egy nyelvet beszélünk.

Ez egy határokon átívelő kihívás, amelyre páneurópai, több szervezetet mozgósító stratégia lehet a válasz.

A projektünk fő eredménye ezért egy európai tréningmodul, amely kormányzati és nem kormányzati szervezetek számára kínálhat új megközelítéseket, válaszul ezekre a kiemelkedően jelentős kihívásokra. További eredményeink, intellektuális termékeink közül kiemelnénk a jó gyakorlatok szintézisét, az interkulturális tréning online platformját, és a projekt megvalósulásának különböző fázisait bemutató dokumentumfilmet. Mindezeket az eredményeket helyi multiplikációs eseményeken osztjuk meg, így további felhasználó szervezetek is hasznosulhatnak a projekt termékeiből és módszertanából.

A „More than Words” (Több, mint szavak) projekt hároméves periódusban szerveződik különböző munkacsomagokkal (work packeges), tervezett intellektuális termékekkel, a partnerszervezetek szakemberei számára szervezett tréningekkel és partnertalálkozókkal. A különböző munkacsomagok koordinálása megoszlik a partnerek között, így biztosítjuk minden partner aktív közreműködését és felelősségvállalását a projekt megvalósításában. A munkacsomagokkal kapcsolatos feladatvégzés párhuzamosan és a partnerek szoros együttműködésével történik. Főbb tevékenységeinket alább kiemeljük:

  • előzetes igényfelmérések és szakmai szempontok alapján szervezünk öt tréninget a partnerszervezetek szakemberei számára: négy különböző módszer nem-verbális interkulturális tréningje, valamint e módszerek alapján létrehozott szintézis-tréning formájában,

  • létrehozunk egy páneurópai tréning modult a tréningmódszerek képviselőinek szoros együttműködésével, melyet helyi multiplikációs eseményeken tesztelünk,

  • létrehozzuk a kifejlesztett interkulturális tréning interaktív platformját,

  • létrehozunk egy dokumentumfilmet, amely bemutatja a projekt folyamatát, narratíváját,

  • szervezünk helyi multiplikációs eseményeket az elért projekt-eredmények disszeminációja, megosztása céljából más érdeklődők, érintett szervezetek számára.

Projektünk olyan rokon szemléletű szervezetek Európát átszövő stratégiai partnerségén alapszik, melyeknek kisebbségi közösségekkel, bevándorlókkal kapcsolatos munkatapasztalata van. Célunk, hogy kifejlesszünk és megosszunk olyan gyakorlatokat, amelyekből létrehozható egy kollektív munkamódszertan interkulturális tréningek számára. A projektvezető partner, a Border Crossing egy angliai székhelyű szervezet, amely az interkulturális dialógust támogatja szakképzésen és előadóművészeten keresztül. Erőteljes, kreativitásra építő módszertanával, színházi és kreatív tanulási eszközeivel a kultúrák közötti megértést ösztönzi. A partnerek megközelítése, tapasztalatai és munkaterületei szerteágazóak és kiegészítik egymást.

A partnerség két kulcsfontosságú partnercsoportból áll össze. Az igényfelmérő csoportot három olyan szervezet alkotja, amelynek közvetlen tapasztalata van a bevándorló és más sérülékeny csoportokkal folyó munka területén. Ezek a németországi NARUD, a luxemburgi AEL, valamint a lengyel Stowarzyszenie „Dla Ziemi” („A Földért” Egyesület). A tréner csoport tagjai innovatív módszereikkel járulnak hozzá a nonverbáils interkulturális tréninghez: az angliai Border Crossing a színházi eszközökért, a németországi CRN a digitális történetmesélésért, az olasz Euro-Net a humor- és bohóc-stratégiákért, a magyarországi IKTE pedig az integrált kifejezés- és táncterápiáért felelős. Ezek a szervezetek – az első csoport által megfogalmazott igények figyelembevételével, valamint nyomonkövetésük és visszajelzéseik támogatásával – önálló tréningeket tartanak a partnerszervezetek szakemberei számára, majd ezekre építve megalkotják a szintézis-tréninget és elkészítik a beszámolókat.

Projekt-indító nemzetközi partnertalálkozón vettünk részt Partnereinkkel 2017. november 15-16-án Londonban. Egyesületünket képviselte: Kiss Tibor Cece és Zsiday Krisztina.

A projekt második partnertalálkozója 2018. március 2-3-án volt Luxemburgban. Egyesületünket képviselte: Kiss Tibor Cece és Zsiday Krisztina.

A Projekt első tréningje: Angol nyelvű, ötnapos színházi workshop volt 2018. március 12-16. között Londonban, 21 (olasz, angol, lengyel, német, luxemburgi és magyar) résztvevővel. Egyesületünket Brinzanek Zsuzsa, Kiss Tibor Cece és Révay Réka képviselte. A tréninget a Border Crossing tartotta. A tapasztalatainkról szóló beszámoló ide kattintva olvasható.

A Projekt második tréningje: Angol nyelvű, ötnapos Digital Storytelling workshop volt 2018. június 26. – július 2. között Berlinben, 21 (olasz, angol, lengyel, német, luxemburgi és magyar) résztvevővel. Egyesületünket Brinzanek Zsuzsa, Mosonyi Szilvia és Tóth Györgyi képviselte. A tréninget a Comparative Research Network tartotta. A tapasztalatainkról szóló beszámoló ide kattintva olvasható.

A projekt harmadik partnertalálkozója 2018. szeptember 19-20-án volt Lublinban, Lengyelországban. Egyesületünket képviselte: Kiss Tibor Cece és Tóth Györgyi.

A Projekt harmadik tréningje: Angol nyelvű, ötnapos Clown workshop volt 2018. november 19-25. között Potenzaban (Olaszország), 21 (olasz, angol, lengyel, német, luxemburgi és magyar) résztvevővel. Egyesületünket Csönge Éva, Kiss Tibor Cece és Révay Réka képviselte. A tréninget az EURO-NET szervezte, és Raffaele Messina tartotta. A tapasztalatainkról szóló beszámoló ide kattintva olvasható.

A Projekt negyedik tréningje: Angol nyelvű, ötnapos IKT workshopot tartottunk 2019. március 15-21. között Cserkeszőlőn, 21 (olasz, angol, lengyel, német, luxemburgi és magyar) résztvevővel. A tréninget az IKT Egyesület tartotta. Csoportvezetők: Pete Nóra és Révay Réka. Egyesületünket továbbá Grünczeisz Berta, Kiss Tibor Cece és Zsiday Krisztina képviselte. A tapasztalatainkról szóló beszámoló ide kattintva olvasható.

A projekt negyedik partnertalálkozója 2019. április 10-11-én volt Budapesten. Egyesületünket képviselte: Kiss Tibor Cece és Zsiday Krisztina.

A projekt ötödik partnertalálkozója 2019. szeptember 9-10-én volt Londonban. Egyesületünket képviselte: Kiss Tibor Cece és Zsiday Krisztina.

A Projekt ötödik, szintézis tréningje: Angol nyelvű, hatnapos Synthesis training laboratory- tartottunk 2019. október 12-19. között Luxemburgban, 21 (olasz, angol, lengyel, német, luxemburgi és magyar) résztvevővel. Egyesületünket Tóth Györgyi, Kiss Tibor Cece és Révay Réka képviselte. A tréninget a partnerszervezetek együttesen tartották. A tapasztalatainkról szóló beszámoló ide kattintva olvasható.

A projekt hatodik partnertalálkozója 2019. december 12-13-án volt Potenzaban. Egyesületünket képviselte: Révay Réka és Zsiday Krisztina.

A projekt disszeminációs eseményét a koronavírus-helyzet miatt online tartjuk meg 2020 júliusában.

A projekt záró partnertalálkozója 2020. augusztusában lesz Berlinben.

Bővebb információ a projektről a projekt Facebook-oldalán,

valamint az alábbi e-mail címen: info@ikte.hu

Az IKT Egyesület részéről a projektet koordinálja Zsiday Krisztina és Kiss Tibor Cece.