Mi írtuk

Szeretnél tovább ismerkedni a módszerrel? Összegyűjtöttük az elmúlt években kiadott publikációinkat, szakmai anyagainkat, és kiegészítettük egy inspiráló könyvajánlóval. Kellemes böngészést kívánunk!

Mi írtuk

Szeretnél tovább ismerkedni a módszerrel? Összegyűjtöttük az elmúlt években kiadott publikációinkat, szakmai anyagainkat, és kiegészítettük egy inspiráló könyvajánlóval. Kellemes böngészést kívánunk!

A módszerről

Ha már átnézted az oldalt és szakmailag érdeklődsz az IKT módszertan iránt, a következő anyagainkat ajánljuk az elmélyedésre. Az ingyenesen letölthető anyagok tartalmazzák az IKT elméleti és módszertani alapelveit, a lehetséges alkalmazási területeket, és a módszertan hatótényezőit. Az anyagok személyes használatra letölthetőek és nyomtathatóak. Ha szeretnéd felhasználni őket publikációban, kérjük, lépj velünk kapcsolatba.

Letölthető anyagunk, mely tartalmazza:

  • az IKT elméleti és módszertani alapelvei
  • az IKT alkalmazási területeit, indikációkat, kontraindikációkat
  • az IKT hatótényezőit

Módszertani pancsoló

avagy szakmai cikkek közepesen elvetemülteknek

Ha ismerkedni szeretnél a módszertannal, vagy kíváncsi vagy korábbi projektjeink során született szakmai és módszertani anyagainkra, akkor a pancsoló a te tereped. Az alábbi írásaink és kiadványaink bepillantást nyújtanak a munkánkba, fogadd őket szeretettel.

Jarovinszkij Vera: Női Körben – Útkeresés a táncterápia módszerével, hvg könyvek, Budapest, 2020.

Jarovinszkíj Vera, Táncolj bele az érzéseidbe, HVG Pszichológia, 2021/2, 88-89.

Mélyvíz

avagy szakmai publikációk

Ha úgy érzed, mélyebben is megismerkednél a módszerrel, kíváncsi vagy tagjaink és képzőink szakmai munkásságára, akkor irány a mélyvíz! Összegyűjtöttük neked az elmúlt évek során írt legjobb szakmai publikációinkat. Egy részét hivatkozásként, a legtöbbet pedig letölthető formában találod az oldalon.

Kiss Tibor Cece, Boros Edit: „Róka és őzike.” Egy pszichoterápiás rezsimben kezelt páciens komplex pszichoterápiájának leírása, Pszichoterápia, 29. évfolyam, 1. szám, 2020. február

Jarovinszkij Vera, Kiss Tibor Cece (2016). Mozgás és tánc terápiás alkalmazása gyerekeknél, in: Szvatkó Anna (szerk.): Billenések. Tanulmányok a dinamikus szenzoros integrációs terápia köréből. Budapest, Oriold és tsai. 225-262. o.

Páll Orsolya Emese, Kiss Tibor Cece (2011). Az integrált kifejezés- és táncterápiáról, Családterápiás hírmondó.

Páll Orsolya Emese (2011). Az integrált kifejezés- és táncterápia elméleti háttere,kézirat, IKT Központ, Budapest

Wilfried Gürtler (1999). Integrált tánc- és kifejezésterápia, Pszichoterápia VIII. évf. 1999. március 133-135. o.

Varga Izabella, Kiss Tibor Cece (2007). Kreatív mozgásos terápiák egyetemi csoportokban: csoportdinamika, a nonverbális megközelítés jellegzetes élménymintázatai. In: Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig, Tanulmánygyűjtemény Kulcsár Zsuzsanna tiszteletére. Trefort Kiadó, Budapest.

Kiss Tibor Cece, Varga Izabella (2007). Beállítódások, tudati állapotok az Integrált Kifejezés- és Táncterápiában, Előadás a Magyar Hipnózis Egyesület 2007-es konferenciáján, In: Hipno-Info LXX. A Magyar Hipnózis Egyesület tájékoztató kiadványa, 2007. szeptember, 17. évf. 3. szám, 75-92.

Varga Izabella (2007). Sérülékenység az integrált kifejezés- és táncterápia megközelítésében, Előadás a Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület 2006-os konferenciáján, In: Magyar Pszichodráma Egyesület folyóiratának Különkiadása.

Kiss Tibor Cece (2008). Acting out a táncterápiában, Pszichoterápia, 17. évf. 4. szám, 250-258. o.

Kiss Tibor Cece (2002). A szenzoros integrációs terápia és holisztikus kiterjesztése, a holisztikus szenzoros balansz, Tudomány és Lélek, 5. évf., 6. szám, 2002. május, pp. 72-97.

Antos Júlia (2002). Táplálkozási zavarok kezelése nonverbális terápiával. A Táncterápia elmélete és gyakorlata. Szakdolgozat , ELTE, pszichológia szak.

Cseppek a tengerből

avagy kapcsolódó írások rövid ajánlóval

Természetesen nem csak írunk, olvasni is szoktunk. Ebben a részben olyan kiadványokat, könyveket, szakmai publikációkat találsz, melyek – ha közvetve is – kapcsolódnak a módszerhez. Az alábbi szubjektív ajánlót inspirációnak szánjuk a további elmélyedéshez.

Franz Renggli: Aranykapu ​az életbe

A ​tudományos kutatások az elmúlt években korábban ismeretlen mélységekig feltárták, hogy a méhen belüli lét és a születés körülményei meghatározó és hosszú távú hatással bírnak az életünkre, beleértve felnőtt éveinket is. Az ekkor megélt élmények nagymértékben befolyásolják későbbi egészségi és pszichés állapotunkat, sőt élettörténetünk alakulását is. Ma már tisztában vagyunk azzal, hogy a magzatok azon túl, hogy érzékelnek, és észlelik, hogy mi zajlik körülöttük, illetve aktívan kommunikálnak a környezetükkel.

Peter A. Levine: A tigris felébresztése – Hogyan dolgozható fel a trauma?

„A ​trauma az élet velejárója, ám nem kell életfogytig tartó büntetésnek lennie. Nemcsak, hogy feldolgozható, hanem megfelelő útmutatás és segítség mellett átalakító erejű is lehet. A trauma magában hordozza annak lehetőségét, hogy az egyik legjelentősebb erővé váljon a pszichológiai, társadalmi, valamint spirituális felébredéshez és fejlődéshez vezető úton. Az, hogy hogyan kezeljük a traumát (egyéni, közösségi és társadalmi szinten), nagymértékben befolyásolja az életünk minőségét.”

Joachim Bauer: Miért érzem azt, amit te? – Ösztönös kommunikáció és a tükör neuronok titka

Miért érezzük meg ösztönösen, hogy milyen hangulatban vannak a körülöttünk lévő emberek? Miért szimpatikusak vagy éppen ellenszenvesek már első ránézésre egyesek? Miért derülünk jobb kedvre, ha valaki ránk mosolyog? Miért ragadós a nevetés vagy az ásítás? E jelenségek neuropszichológiai magyarázata a nemrég felfedezett, az empátia, az érzelmi intelligencia és a szeretetre való képesség alapját jelentő idegsejtekben, a tükörneuronokban rejlik.

Joachim Bauer: A testünk nem felejt – Kapcsolataink és életmódunk hatásai génjeink és idegrendszerünk működése

Valóban öröklött génállományunk határozza meg döntő mértékben sorsunk alakulását? Hazájában alapművé vált könyvében Joachim Bauer határozott nemmel válaszol a kérdésre. A legfrissebb tudományos kutatási eredményeket felvonultatva bemutatja, hogy a gének kizárólag idegrendszeri közreműködéssel válhatnak aktívvá, így a külső behatások nemcsak idegrendszerünk finom struktúráiban idéznek elő változásokat, hanem a génjeink működését is szabályozzák.

Grof Stanislav: A jövő pszichológiája – A pszichológia jövője

Stanislav Grof, a transzperszonális pszichológia egyik alapítója ebben a könyvében tudományos pályájának eddigi eredményeit és korábbi műveit foglalja össze. Grof kutatási eredményeire alapozva azt bizonyítja, hogy újra kell gondolnunk a pszichológia és a pszichiátria jelenlegi alapfeltevéseit és fogalmait, az emberi tudat természetéről és az embernek a kozmoszban elfoglalt helyéről alkotott tudományos képünket. Felhívja a figyelmünket arra is, hogy az emberiségnek radikális belső átalakulásra van szüksége, új tudatossági szintre kell emelkednie.

Molyn Leszcz – Irvin D. Yalom: A csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata

Irvin D. Yalom A csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata című munkája jó ideje a szakterület alapvető tankönyve, az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb hatású pszchiátriai tárgyú műve. Az ötödik, bővített kiadás Dr. Molyn Leszcz közreműködésével jött létre. A szerzők közel egy évtized új kutatásaira és saját, széleskörű klinikai ismereteikre és tapasztalatukra támaszkodva mutatják be a csoportpszichoterápiával kapcsolatos legújabb kutatásokat, kézikönyveket, megismertetve a szakterület legfrissebb eredményeit.

Irvin D. Yalom: Szemben ​a nappal

Irvin D. Yalom legfontosabb, legtöbbet méltatott könyve, a Szemben a nappal, az élet legnagyobb kihívásával, a halálfélelem legyőzésének szükségességével szembesít bennünket. Arra bátorít, hogy félelem nélkül nézzünk szembe halandóságunk megcáfolhatatlan tényével. Ez a mestermű, amely összegzi Yalom személyes és szakmai életútjának tapasztalatait, segít felismerni, hogy szinte minden szorongásunk mélyén a halálfélelem munkál.

Boldizsár Ildikó: Meseterápia

Boldizsár Ildikó korábbi, nagy sikerű meseválogatásai után most a mesék gyógyító erejét tárja fel előttünk. Bevezet a történelmi gyökerekbe, rámutat a népmese szerepére a hajdani közösségekben, feleleveníti a legértőbb mese-kommentárokat, saját praxisából hoz példákat a lelki gyógyulásra, és végül hasznos tanácsokat ad, hogyan is meséljük a mesét, hogyan segítsünk vele másokon.

Daniel N. Stern: A ​csecsemő személyközi világa

Ha az emberi természet érdekes, még inkább az az egészen kis emberpalánta belső világa. Hogyan élik meg magukat és környezetüket? Vajon már a kezdet kezdetén van énjük, vagy valami ahhoz fogható? Miképpen kötik össze a különálló hangokat, mozgásokat, érintéseket, a látott képeket és saját érzéseiket? Hogyan élik át a másikkal való lét társas eseményeit? Egyszóval, miféle személyközi világot vagy világokat teremt a csecsemő?

Carl R. Rogers: Valakivé válni – A személyiség születése

Carl Rogers egyike a XX. század legnagyobb hatású pszichológusainak. Ez a könyve sokmillió példányban kelt el világszerte, és sok-sok ember életét változtatta meg. Forradalmi újításai közül a legismertebb a kliensközpontú pszichoterápia és az élet minden területén – a nevelésben, a kommunikációban, a házastársi vagy éppen a nemzetközi konfliktusok megoldásában – alkalmazható személyközpontú megközelítés. Rogers üzenete egyszerű: mindenki rendelkezik azzal a belső erőforrással, ami lehetővé teszi számára, hogy boldog és hasznos életet éljen.

Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan

Ez ​a könyv a gyerekről szól. Érzelmeiről és kötődéseiről, gondolatairól és játékairól. Arról a sajátos szemléleti módról, ahogyan a világot látja: a gyermekiről. Az indulattelt feszültségnek és a játékos megoldásnak arról a gazdagságáról, amely az átélést jellemzi. (…) A gyermekinek a megértésével egyben saját történetünkről, gondolkodásunk alakulásáról, érzelmeink bontakozásáról, személyiségünk fejlődéséről is világosabb képet kapunk.

Bessel van der Kolk: A test mindent számontart – Az agy, az elme és a test szerepe a traumafeldolgozásban

Ez a mélyen emberi könyv átfogó megértést kínál a trauma okairól és következményeiről, reményt és világosságot nyújtva mindenki számára, aki megtapasztalta a trauma pusztító hatását. A trauma korunk egyik legnagyobb társadalmi kihívása, nemcsak a balesetek és a bűncselekmények folytán, hanem a szexuális és a családon belüli erőszak, illetve a közösségeken és iskolákon belüli bántalmazás által okozott rejtett károk miatt is.

Irvin D. Yalom: A terápia ajándéka

Irvin D. Yalom negyvenöt évnyi praktizálás után összegyűjtötte leghasznosabbnak bizonyult terápiás módszereit, hogy ekképp járuljon hozzá pályakezdő kollégái szakmai fejlődéséhez. Nyíltan és szinte zavarba ejtően tárja elénk saját kétségeit, botladozásait éppúgy, mint briliáns megoldásait.

Iratkozz fel hírlevelünkre!