Az IKT módszerről

Ismerd meg a módszerünket, hogy megtudd, miben lehet a segítségedre!

Az IKT módszerről

Ismerd meg a módszerünket, hogy megtudd, miben lehet a segítségedre!

Neked ajánljuk az IKT módszert, ha…

élményt keresel, és...

 • mozgáson és művészeti ágakon keresztül töltődnél
 • szívesen kalandoznál egy csoport keretein belül az alkotás lehetőségei között
 • felfrissítenéd kreativitásodat
 • a testeddel szeretnél élő kapcsolatban maradni
 • kipróbálnál valami újat
 • adnál egy esélyt a módszernek és az önismeretnek
 • találkoznál hasonló érdeklődésűekkel

foglalkoztat az önismeret, és...

 • a művészeti önkifejezésben kiteljesednél
 • mozgás és kifejezés kapcsán szeretnél tapasztalatot szerezni önmagadról
 • szeretnél a testeddel mélyebb kapcsolatba kerülni
 • több, akár szokatlan módon is rátekintenél magadra
 • javítanál a kapcsolatteremtési lehetőségeiden, szokásaidon
 • kapcsolódásokon keresztül és mások visszajelzéseiből is tanulnál magadról
 • fejlődnél, új utakat járnál be a kreativitásod segítségével

készen állsz a terápiára, és...

 • tudod, vagy úgy sejted, hogy van egy nagyobb téma, nehézség amit szívesen átdolgoznál
 • kihívást jelent a testeddel kapcsolatban lenni
 • szeretnéd úgy élni az életed, ahogy azt te szeretnéd
 • verbális önismereti lehetőségek, terápiák nem érték el azt, amit szeretnél
 • egy hosszabb folyamatot szeretnél magad megismerésére
 • szeretnél a módszerrel és a benne rejlő lehetőségekkel alaposan megismerkedni

Módszerspecifikus képzésben vennél részt, és...

 • szeretnél segítő szakemberré válni
 • képződnél egy gyakorlati fókuszú, mozgással és művészeti kifejezéssel dolgozó módszerben
 • segítenél másoknak egy olyan módszerrel, ami lényünk egészét érinti
 • bővítenéd a már meglévő segítői tevékenységedet egy új megközelítéssel
 • megismernéd az összes vonatkozó pszichológiai elméletet, gyakorlatot
 • a jövőben ezzel a módszerrel kívánsz csoportokat vezetni

Betekintenél és...

 • nem világos, hogy mi ez az egész, de érdekel
 • hallottál már rólunk, de lennének kérdéseid
 • kifejezetten érdekel az, hogy miképp lehet a módszert egyes célcsoportokra, területekre adaptálni
 • megismerkednél velünk kötöttségektől mentesen
 • olyan területen dolgozol, amit összevetnél a miénkkel
 • teljesen más területen dolgozol, de valamiért úgy érzed ez megszólít téged

A módszerről

A módszerünk alkalmazása során a lelki folyamatokat  tudjuk megfigyelni, tudatosítani, kibontani a mozgáson, alkotáson és erről való megosztáson keresztül. A mentális egészség megőrzésére és visszaállítására egyaránt felhasználható.

Mindenkinek igénye van arra, hogy lássák, hogy legyen, aki figyel rá és vele van akkor (is), amikor egészen önmaga. Ehhez az autentikus, hiteles önvaló megismeréséhez és kifejezéséhez segítenek minket a különböző művészeti eszközök. Így nagymértékben hozzájárul lelki egyensúlyunk fenntartásához, visszanyeréséhez. A művészetterápiák többsége egyetlen művészeti ágra, (pl. festés, zene vagy tánc) fókuszál. Mi ezzel szemben ezeket ötvözzük munkánk során, így mindenkinek lehetősége van számára mind komfortosabb, mind nagyobb kihívást jelentő alkotási módozatokban is résztvenni. Az integrált kifejezés- és táncterápia (IKT) kiemelten épít a mozgásra, táncra és testi élményekre, de további, a kifejezést segítő művészetekkel is él, mint például a rajz, a festés, az agyagozás, a hangszerek, a saját hang, a mesék, a versírás, a táncszínház. Mivel módszerünkben több, a kifejezést lehetővé tevő, művészeti ágat is használunk egy-egy téma megfogalmazására, megdolgozására, ezért a kifejezésművészetek-terápia (expressive arts therapy) nemzetközi irányzatához tartozik. 

Célunk az önfeltárás, az önismeret támogatása. A mozgás, a testtudatos munka lehetővé teszi, hogy akár egészen korai élményeket vagy akár későbbi testi eseményeket is elérjünk és azzal dolgozzunk, átalakítsunk. Sok meghatározó tapasztalatunkat tárolja a testi emlékezet, melyeket a szavak kevésbé tudnak elérni. A mozgás, az alkotás és az erről való beszélgetés, megosztás során lehetőség nyílik a  korábbi rejtett élményeket felfedezni és  felszínre hozni. Az azokkal való kapcsolódás és foglalkozás pedig lehetővé teszi, hogy tudatosítsuk, megértsük, megérintsük, következtetéseket vonjunk le belőlük és átalakítsuk. Mindezt segíti a megtartó közeg is, amelyben egymásnak tükröt tartunk. Megjeleníthetünk egymás számára korábbi  fontos kapcsolatokat, és átélhetjük azt is, hogy erősségekkel és nehézségeinkkel együtt is elfogadhatóak vagyunk. 

Ennek a folyamatnak sok szintje lehet, amelyet egyesületünk mind képvisel. A rövidebb, feltöltődést segítő kreatív foglalkozások, az önismeretet előmozdító több alkalmas foglalkozások és a nagyobb időt átfogó terápiás munka kapcsán egyaránt használjuk a módszert. Magát a módszert is tanítjuk, melyhez szükséges, hogy annak jövőbeli használója először saját élményen keresztül, egyéni témáit megdolgozva szerezzen élményt és tudást erről. Ezután következik magának a módszernek a képzése.

A módszer maga  Németországból származik, Wilfried Gürtler (1950-2003), müncheni pszichológus, táncterapeuta fejlesztette ki az 1980-as években. Európában több helyen (pl. Németország több városában, Ausztriában, Olaszországban) is képződtek szakemberek. Magyarországon 1997 óta van jelen, egyesületünk egyedüliként képviseli ezt. Az alapító Wilfried Gürtler 2003-as halálát követően az egyesületben tömörülő végzett szakemberek oktatják és fejlesztik tovább. 

Milyen lehetőségeid vannak?

A képzés keretei

Önismereti képzés-sajátélmény szakasz
1,5

év

300

óra

Képzési szakasz
1,5

év

300

óra

Lezáró szakasz

Hogyan végezheted el a képzést?

A képzés több szakasz teljesítésével végezhető el:

Önismereti képzés-sajátélmény szakasz (1,5 év)

A módszer elsajátításának első fontos eleme saját tapasztalat szerzése, amely egyben a képzés megalapozása is. Fontos az önismeret elmélyítése, hiszen önmagunkkal is tisztában kell lennünk ahhoz, hogy másoknak tudjunk segíteni. De abból a szempontból is alapozás, hogy a folyamat során a képzők arra törekednek, hogy lehetőség szerint az összes művészeti eszközt és folyamattípust bemutassák, amelyek a  módszerünkben használatosak. Így a képződők megtapasztalják az IKT eszközök hatását, megismerik azokat a tudatállapotokat, amelyek a mozgásos munkamódot kísérik és megtanulnak egy közös nyelvet beszélni. 

Keretei: 250 órás (60 perces órában számolva), egy alkalom legalább 6 órás. Legalább egy IKT képző csoportvezető tartja. (részletesebb leírást a Képzési rend tartalmaz)

Fontos eleme a 9 alkalomból álló “Biográfiai év”, melynek során feldolgozza a csoport az élet nagy fordulópontjait, végigkövetve a fejlődés folyamatát a születéstől kezdve. Témáink: születés, koragyermekkor, kisgyermekkor, család, egészség, serdülőkor, párkapcsolat, hivatás, búcsú.

Képzési szakasz (1,5 év)

A képzés szervesen épít a sajátélmény szakasz tapasztalataira, ezekre visszautal, és módszertani magyarázatokat ad. Az elméleti oktatás során a segítő foglalkozás alapjait és kompetencia határait, a csoportdinamika szemléletét és az IKT módszer specifikus tudásanyagát lehet elsajátítani. Ez szakirodalom olvasásból és közös feldolgozásból áll, melynek része esetmegbeszélések, kiscsoportos munkák, előadások.  

A képzés legelső pontjától hangsúlyos a gyakorlati oktatás, a résztvevők egyéni és páros csoportvezetéseket terveznek és valósítanak meg. Ezeket a vezetéseket a csoport megbeszéli módszertani szempontból és visszajelzéseket ad a gyakorlóvezetőknek.

A képzési szakasz keretei: 300 órás (60 perces órában számolva), mintegy másfél éves, 11 hétvégéből, 7 egynapos alkalomból, egy nyári táborból és egy elméleti szóbeli vizsgából áll. A sikeres elméleti és gyakorlati vizsga teljesítése után a integrált kifejezés- és táncterápiás csoportvezető jelölt címmel elkezdhető a módszerrel való munka.

Lezáró szakasz

A képzési szakasz sikeres teljesítése után az IKT csoportvezető jelöltek egy 10 alkalmas csoportfolyamatot vezetnek szoros szupervízió mellett, melynek során támogatást kapnak abban, hogy a saját szakterületükön elkezdhessék és sikeresen folytathassák az IKT módszer használatát. A folyamat tapasztalataiból záródolgozatot írnak, melyhez konzulens segítségét vehetik igénybe és melyet a záróvizsga során védenek meg. Ennek a szakasznak célja a tanultak elmélyítése, a reflektív munkamód begyakorlása.

A csoportvezető cím megszerzéséhez szükséges 50 óra egyéni terápiás folyamat megléte, mely bármely egyéni módszerben megszerezhető.

Módszertani kiképzőink

A módszert eddig nagyjából 100 ember sajátította el. Közülük sokan beépítik eredeti tevékenységi körükbe a módszertant, a szemléletet, az eszközöket.

A képzők olyan csoportvezetők, akik már az elindulástól részt vettek a magyarországi adaptációban és azóta is formálják, korszerűsítik a módszert. Az egyesületben az általuk alkotott Kiképzők Tanácsa felel a képzés színvonaláért, tananyagaiért és kereteiért. 

A több ezer óra csoportvezetői gyakorlaton kívül 20 éves oktatási tapasztalat áll rendelkezésre, mely garantálja, hogy a kifejezés- és táncterápia magas szinten elsajátítható egyesületünkben. 

A csoportvezetéshez elengedhetetlen szupervíziós támogatást is a módszertani képzők szolgáltatják.

Csoportvezetők és jelöltek

Csoportvezetők és jelöltek alkotják az egyesület szakmai közösségét. Jogosultságot szereztek arra, hogy a módszert munkájuk során alkalmazzák. A módszer oktatásában módszertani képzővel közösen vesznek részt.

Az alapítóról

Wilfried Gürtler (1950 – 2003) müncheni pszichológus, táncterapeuta, a módszer létrehozója.
„Az IKT célja megegyezik a tánc eredeti céljával az emberiség történetében, hogy segítse az energiaáramlást, információcserét egy emberen, egy csoporton, és a társadalmon belül, és ezáltal több szabadságot, több egészséget, nagyobb mozgékonyságot, több kreativitást, jobb belső orientációt, több közösségi érzést, több természet-orientáltságot, jobb individuális és kollektív életminőséget kíván létrehozni.” (Gürtler, 2000)